20-wekenecho project

20-wekenecho project: begeleiding rondom de bevalling

Wat en hoe
Een baby met een hartafwijking mag ouders niet afschrikken, maar mag net zo ontvangen worden als een gezonde baby. Met dit project begeleiden we de ouders rond de bevalling. De zwangerschapscursus wordt gegeven door een ervaren coach: (& zelf moeder van een zoontje met een hartafwijking) Marianne Bauwens. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten in het WKZ in een (kleine) groep van ouders.

Voor wie
De pilot is er voor ouders die tijdens de 20-wekenecho de diagnose ‘(ernstige) hartafwijking’ bij hun kind krijgen, om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op wat gaat komen. Hierbij besteden we aandacht aan:

  • het delen van ervaringen
  • het omgaan met stress
  • informatie over allerlei zaken waar je aan moet denken of die je moet voorbereiden

Waarom
Als ouders wil je graag bij de 20-wekenecho horen dat alles goed is met je ongeboren kind. Maar het kan zijn dat de echoscopist afwijkingen ziet bij deze echo. Vanaf dat moment heb je veelal een andere zwangerschap. Naast de normale zaken vraagt de zwangerschap dan ook andere dingen van de ouders.

Contact

Harteraad
Postbus 300
2501 CH Den Haag

tel: 088 11 11 600
info@harteraad.nl

www.harteraad.nl/20wekenecho