Kinderen 6-12 jaar

Waar kan ik informatie lezen en vragen stellen over aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en jongeren?

Op www.cyberpoli.nl kun je vragen stellen aan een panel van medisch deskundigen, uitgebreide betrouwbare medische informatie lezen over de aandoening en het dagelijks leven en contacten maken met lotgenoten.

Ik wil me inzetten voor financiering van onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.

Hartekind organiseert het hele jaar door activiteiten, dat doen wij niet alleen. Vrijwillgers helpen ons daarbij. Wil je ook vrijwillger worden, of wil je je eigen actie opzetten? Kijk dan op onze site voor meer info: www.hartekind.nl/word-vrijwilliger.

Bestaan er vakantiehuizen voor gezinnen waarvan een kind een hartafwijking heeft?

Ja, ieder gezin met een jonge hartpatient is welkom om kosteloos op vakantie te gaan in een van de HeartVilla’s van Heartbeat. We hebben in Otterlo en Winterberg een vakantiehuis. Kijk op www.stichtingheartbeat.nl.