Alle vragen & antwoorden

Waar kan ik informatie lezen en vragen stellen over aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en jongeren?

Op www.cyberpoli.nl kun je vragen stellen aan een panel van medisch deskundigen, uitgebreide betrouwbare medische informatie lezen over de aandoening en het dagelijks leven en contacten maken met lotgenoten.