Hart4Onderzoek

Hart4Onderzoek: fondsenwerving voor onderzoek naar erfelijke hartaandoeningen bij (jong) volwassenen

Wat en Hoe

Stichting Hart4Onderzoek zet zich om fondsen te werven voor kleinschalig wetenschappelijk onderzoek naar genetische en aangeboren hart-/vaataandoeningen bij (jong) volwassenen. Dit doen we door middel van crowdfunding & fundraising acties. Tevens biedt Hart4Onderzoek een online platform aan waarbij patiënten onderling elkaar kunnen vinden, maar ook meer kunnen leren over onderzoek. Dit alles op een laagdrempelige manier zodat er meer mensen mogelijk kunnen deelnemen.

Voor wie
We bieden een platform aan waarbij (jong) volwassen patiënten en onderzoekers elkaar makkelijk kunnen vinden. We stimuleren (jonge) wetenschappers en hun onderzoeksleiders specifieke initiatieven bij ons in te dienen.

Waarom
(Over)leven met een (aangeboren) hart- en/of vaataandoening betekent helaas vaak een leven met in meer of mindere mate het ondervinden van beperkingen. Zo zijn hartfalen, (levensbedreigende) hartritmestoornissen en neurocognitieve stoornissen een groot probleem voor de (aangeboren) hartpatiënt. Onze doelstellingen zijn een goede kans op overleving en het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit van leven voor de (jongvolwassen) hartpatiënt. Ook willen we dat het grote publiek bekend raakt met de impact van aangeboren hart- en/of vaataandoeningen bij (jong)volwassenen.

Contact

Stichting Hart4Onderzoek

Klarenbeekstraat 58 ZWART
2013 ZH HAARLEM

06 47682105

www.hart4onderzoek.nl